Add your promotional text...

La Leishmaniosis

La leishmaniosis és una malaltia causada per paràsits protozoaris del gènere Leishmània. Aquests paràsits són transmesos a través de la picada del mosquit Phlebotomus perniciosus que estigui infectat i en concret , la femella. La malaltia pot afectar tant humans com a animals.

5/5/20241 min read

La leishmaniosis és una malaltia causada per paràsits protozoaris del gènere Leishmània. Aquests paràsits són transmesos a través de la picada del mosquit Phlebotomus perniciosus que estigui infectat i en concret , la femella. La malaltia pot afectar tant humans com a animals.

Consells per a la Prevenció:

La prevenció és la Clau.

La leishmaniosis és una malaltia greu que pot afectar gossos i gats. És fonamental prendre mesures preventives per a protegir les teves mascotes, com utilitzar repel·lents d'insectes adequats i evitar àrees on els mosquits solen ser presents.

Diagnòstic Primerenc: La detecció precoç de la leishmaniosis és clau per a un tractament efectiu. Si notes símptomes com a pèrdua de pes, dificultat per respirar, lesions en la pell que no curen , lesions alopèciques o descamatives o creixement exagerat de les ungles en la teva mascota, no dubtis a programar una consulta amb nosaltres per a realitzar proves de detecció.

Tractaments:

Preventius : Vacuna, molt eficaç

Medicaments :

  • Alopurinol

  • Antimoniato de meglumina

  • Miltefosina oral

  • Domperidona oral


Gràcies per confiar en Igualvet per a la cura de la teva mascota. Som aquí per a ajudar-te en cada pas .